Ameliyat Yeri Fıtığı Nedir? Neden Oluşur? Belirtileri Nedir? Hangi Tedaviler Uygulanır?

Ameliyat yeri fıtığı herhangi bir nedenle daha önce karın bölgesinden ameliyat olanlarda meydana gelir. Nedeni karın bölgesinde yapılan kesinin karın duvarı yapısını zayıflatmasıdır. Dolayısıyla ameliyat yeri fıtığına kesi yeri fıtığı da denir. En sık görülen belirtisi ameliyat yapılan yerde bir şişlik şeklinde görülmesidir. Ameliyat yeri fıtıkları kendiliğinden iyileşmediği için ameliyat edilmeleri gerekir.

İçindekiler
Ameliyat Yeri Fıtığı (Kesi Yeri Fıtığı) Nedir?

Ameliyat yeri fıtığı karın bölgesinin herhangi bir yerinden daha önce ameliyat olan hastalarda meydana gelen bir fıtık türüdür. Ameliyat yeri fıtıklarına kesi yeri fıtığı da denir. Çünkü  karın bölgesinde yapılan her türlü ameliyat kesisi iyi şekilde dikilse bile karın katmanlarını oluşturan dokuların zayıflamasına neden olur.

Ameliyat Yeri Fıtığı Neden Olur?

Ameliyat yeri fıtığı isminden de anlaşıldığı gibi daha önce karın bölgesinde yapılmış olan ameliyat yerlerinden oluşur. Dolayısıyla ameliyat yeri fıtığı her zaman eski ameliyat yerinden çıkar. Oysa göbek ve kasık fıtığı gibi karın duvarı fıtıkları ise karın duvarının anatomik olarak en zayıf noktalarından çıkar. Kesi yeri fıtığını oluşturan diğer önemli etken ise hastaya ait sebeplerdir. Örneğin kanser hastalığı, diyabet, anemi veya kolajen doku hastalıklarında ameliyat yeri fıtığı oluşma riski artar. Çünkü bu durumlarda yara iyileşmesi daha zayıftır. Bu durum tam iyileşmeden olmadan ağır yük kaldırma, karın bölgesini zorlayan hareketler yapma, aşırı ıkınma, öksürme gibi karın içi basıncın artması ile   dikişlerin açılmasına ve karın içi organların buradan dışarıya doğru çıkmasına yol açar.

Ameliyat yeri fıtıkları ilk ameliyattan sonra ortalama %3-10 oranında görülür. Ameliyat yeri fıtıkları onarılsa bile nüks etme ihtimali %20-40 arasındadır. Nüks oranın bu kadar yüksek olmasının nedeni çoğu zaman  ameliyat yeri fıtık onarımının uygun bir teknikle yapılmamasıdır.

Ameliyat Yeri Fıtığı Belirtileri Nedir?

Ameliyat yeri fıtığı kendini ameliyat kesi yerinde bir şişlik ile belli eder. Bu şişlik cilt altında oluşur. Çoğu zaman gözle görülebilen şişlik, kişi sırt üstü uzandığında kaybolabilir. Şişlik her zaman rahatsızlığa neden olmayabilir. Ancak ağır yük kaldırma, öksürme, aşırı ıkınma ve fiziksel aktiviteler esnasında kişiler fıtık yerinde rahatsızlık hissedebilir. Ağrı bazen sürekli de olabilir. Kesi yeri fıtığı bazen sıkıştığı için boğulabilir.  Sıkışma sonrası karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma olabilir. Ağrı, kusma ve mide bulantısı gibi belirtiler olduğu zaman acil girişim düşünülmelidir. Çünkü fıtık sıkışması veya boğulması hangi fıtık türü olursa olsun tehlikelidir ve ölüme yol açabilir.

Ameliyat Yeri Fıtığı Nasıl Teşhis Edilir?

Ameliyat yeri fıtığı teşhisi genellikle kolaydır. Fıtık daha önce yapılan eski ameliyat kesi yerinde bir şişlik ile ortaya çıkar.  Çoğu zaman gözle görülebilen şişlik, kişi sırt üstü uzandığında kaybolabilir. Şişlik her zaman rahatsızlığa neden olmasa da yük kaldırma, öksürme, aşırı ıkınma ve fiziksel aktiviteler esnasında ağrı hissedebilir. Ağrı bazen sürekli de olabilir. Ameliyat yeri fıtığı çoğu zaman rahatsızlık duyan kişi tarafından anlaşılsa da bazen uzman bir doktorum muayenesi ve gerekebilir.

Ameliyat Yeri Fıtığı Nasıl Tedavi Edilir?

Ameliyat yeri fıtıkları  kısa zaman içinde çok büyük boyutlara ulaşabilirler. Çünkü ameliyat yeri fıtıkları, göbek ve kasık fıtıkları gibi doğumsal olarak zayıf noktalardan çıkan fıtıklardan farklıdır. Anatomik zayıflıklardan çıkan fıtıklarda yırtığın olduğu bölge aşırı genişleme genellikle olmaz. Örneğin kasık fıtığı 3-4 cm; göbek fıtığı ise 4-6 cm genişlikte olabilir. Bu sayılar fıtığın büyüklüğü değil, açıklığın büyüklüğüdür. Kesi yeri fıtıkları ise hem çok daha geniş açıklıklara ulaşabilir hem de birden fazla fıtık yırtığından oluşabilir (İsviçre peyniri tarzı fıtıklar). Bu tip fıtıklar çok büyük boyutlara ulaştıkları zaman “Dev Fıtık” olarakta adlandırılırlar. Dev fıtık onarımı daha güçtür. Bu yüzden ameliyat fıtıkları teşhis edilir edilmez en uygun teknik ile hemen ameliyat edilmelidirler. Çünkü kesi yeri fıtıklarının korse veya ilaç kullanılarak tedavi edilmesi imkânsızdır.

Kesi yeri fıtığının tedavisi için açık ya da kapalı ameliyat yöntemleri kullanılmaktadır. Açık ameliyat yönteminde fıtığın oluştuğu bölgenin hemen üzerindeki ciltten uygun bir kesi yapılır ve ameliyat gerçekleştirilir. Kapalı ameliyat yöntemi ise bir kamera yardımı ile karın içine girilerek ameliyat karın içinden yapılır. Her iki yöntemde de sentetik bir yama kullanılır. Biz avantajları nedeniyle yıllardır bu tür fıtıkların tedavisinde “kasnak tekniğini” kullanıyoruz.

Ameliyat Yeri Fıtığı İçin Kasnak Tekniği

Ameliyat yeri fıtıkları onarımı sentetik yama yardımı ile yapılmalıdır. Yamalar açık ya da laparoskopik yöntemle uygulanabilir.  Peki hangi yöntem avantajlı?

Laparoskopik cerrahi yöntem mi? Açık cerrahi yöntem mi?

Laparoskopik cerrahi yönteminin sıkça uygulanmasından sonra kesi fıtığı ameliyatlarının da laparoskopik yöntemle yapılması popüler olmuştur. Fakat laparoskopik yöntemde fıtık deliğini kapatacak yama karın içinden uygulanmakta ve vidaya benzer zımbalarla fıtık kenarlarına tutturulur. Bu durum yamanın doğrudan bağırsaklara etmesi demektir. Ayrıca kesi fıtıkları büyüdükçe daha büyük çaplı yama kullanmak demektir ve bu durum bağırsaklarla daha çok temas anlamına gelir. Sentetik bir malzemeden üretilen yamaların bağırsaklara temas etmesi bağırsak yapışıklığı, bağırsak tıkanıklığı ve bağırsak delinmesi meydana gelebilir. Dolayısı ile biz kesi fıtıklarında laparoskopik yöntem yerine yamanın bağırsaklar ile temas etmesini engelleyen kasnak tekniği ameliyat yöntemini tercih ediyoruz.

Kasnak Tekniği Nedir? Avantajları Nelerdir?

Ameliyat yeri fıtığı ameliyatında sentetik yama kullanımı artık altın standart bir yöntemdir. Ancak başarı yamaların nasıl kullanıldığına bağlıdır. Dolayısıyla Kesi fıtığında başarı oranını etkileyen ana faktör cerrahın deneyimidir. Çünkü yamaların kalitesi benzer standarttadır. Yamayı kumaş, cerrahı da terzi gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden kesi fıtığı onarımında dikkat edilmesi gereken en önemli konu yamanın sağlam dokulara nasıl tutturulacağı ve yamanın bağırsaklar ile temas ettirilmemesidir. 

Laparoskopik yöntemde fıtık deliğini kapatmak için kullanılacak sentetik yama deliğin çapından en az 3-4 kat daha büyük olmalıdır. Örneğin 4cm çapında bir fıtık için kullanılacak yamanın çapı en az 12 cm olmalıdır. Bu zorunluluk yamanın çok geniş bir yüzeyde bağırsaklar ile temas etmesi demektir. Ancak ince bağırsaklar ile temas eden sentetik yamalar ileride bağırsak yapışıklığı, bağırsak delinmesi, bağırsak tıkanması gibi çok ciddi ve ölümcül komplikasyonlara yol açabilir. Bu yüzünden biz laparoskopik veya robotik fıtık ameliyatı yöntemini tercih etmiyoruz.

Öte yandan kullandığımız açık cerrahi yöntemde sentetik yama uygulamamız klasik açık cerrahi yönteminden tamamen farklıdır. Bizim tekniğimizde fıtık deliğini kapatmak için koyduğumuz yama ince bağırsaklar ile asla temas etmez. Aynı zamanda yama en sağlam çevre dokulara makine dikişi gibi güçlü bir şekilde tutturulur. Uygulama sona erdiği zaman sentetik yama adeta bir kasnağa benzer. Bu benzerlikten dolayı yöntemi “kasnak tekniği” olarak adlandırmayı uygun gördük. Kasnak tekniği sayesinde şimdiye kadar tedavi ettiğimiz yüzlerce fıtık hastanın neredeyse hiçbirinde ince bağırsak sorunu ve nüks saptamadık. Kasnak tekniğinde yama yerinde gerilim olmadığı için hastalarımız ameliyat sonrası çok az ağrı hissederler. Fıtık boyutu ne kadar büyük olursa olsun kasnak tekniği ile karnın her iki yanına doğru kaçan karın kasları karın orta hattına çekilebilir ve sentetik yama en uygun şekilde uygulanabilir. Dolayısıyla kasnak tekniği dev fıtıkların tedavisi içinde ideal bir ameliyat yöntemidir. Üstün avantajları yüzünden biz tüm ameliyat yeri fıtıklarının tedavisinde kasnak tekniğini tercih ediyoruz.

Sık Sorulan Sorular

 • Ameliyat yeri fıtığı olduğumu nasıl anlarım?

  Ameliyat yeri fıtığı daha önce ameliyat olan kişilerde meydana gelir. Bu yüzden ameliyat yapılan kesi yerinde ağrı ve daha önce olmayan bir şişlik ameliyat yeri fıtığı şüphesi uyandırır.

 • Ameliyat yeri fıtığı ağrı yapar mı?

  Ameliyat yeri fıtığında ilk bulgu genellikle ağrıdır. Ağrı ile birlikte genellikle şişlik olur.

 • Ameliyat yeri fıtığı korse ile geçer mi?

  Korse ameliyat yeri fıtığını geçirmez.

 • Ameliyat yeri fıtığı ilaç ile geçer mi?

  Ameliyat yeri fıtığını geçiren herhangi bir ilaç yoktur. İlaç tedavisi sadece ağrılı boyun ve bel fıtığında tedavi amaçlı kullanılır. Ameliyat yeri fıtıklarında ise ilaç sadece varsa ağrıyı azaltmak için kullanılır.

 • Ameliyat yeri fıtığı tekrar ameliyat edilmeli mi?

  Ameliyat yerinde meydana gelen fıtıklar ameliyatsız iyileşmez. Tedavisi ancak ameliyat ile mümkündür.

 • Ameliyat yerinde oluşan fıtığın tedavisi için ameliyatı olmazsam ne olur?

  Ameliyat edilmeyen kişilerde fıtık yerindeki şişlik sürekli büyüme eğilimindedir. Bu durum hem yapılacak ameliyatı zorlaştıracaktır hem de daha önemli sorunlara yol açar. Diğer bir sorun da fıtığın sıkışmasına bağlı bağırsak boğulmasıdır, bu durum ölümcül olabilir. Dolayısıyla ameliyat yeri fıtığı olanlar fıtığa yönelik ameliyat edilmelidirler.

 • Ameliyat yeri fıtığı ameliyatı ne kadar sürer?

  Ameliyat yeri fıtığı ameliyatının süresi fıtığın tipine büyüklüğüne ve hangi teknikle yapılacağına göre değişir. Küçük fıtıklar ortalama yarım saatte büyük fıtıklar ise 2-3 saate kadar süre alabilir

 • Ameliyat yeri fıtığı ameliyatından sonra ayağa ne zaman kalkabilirim?

  Ameliyat yeri fıtığı ameliyatı spinal anestezi ile yapılmışsa bacaklardaki uyuşukluk geçince ayağa kalkılabilir. Genel anestezi ile yapılmışsa anestezi etkilere geçince ayağa kalkılabilir

 • Ameliyat yeri fıtığı ameliyatlarında yama kullanılmalı mıdır?

  Çok küçük fıtıklar dışında yama kullanmak gerekir. Ancak yamanın nasıl uygulandığı önemlidir Kötü bir yama uygulaması ameliyat yeri fıtığını daha sorunlu bir hale getirir.

 • Ameliyat yeri fıtığı ameliyatlarında kapalı mı açık ameliyat mı avantajlıdır?

  Ameliyat yeri fıtığı durumunda biz açık ameliyatı tercih ediyoruz. Çünkü kapalı ameliyatta yama bağırsaklarda temas ettiği için sorun çıkabilir. O yüzden biz yamayı kasnak tekniğiyle açık cerrahi şeklinde uyguluyoruz. Kasnak tekniği sayesinde kişi hem daha az ağrı hisseder hem daha az nüks olur ve hem de ince bağırsak komplikasyonları görülmez

 • Ameliyat yeri fıtığı ameliyatından sonra ne zaman işe dönebilirim?

  Masa başı işlerde çalışanlar ortalama bir hafta içerisinde işlerine dönebilirler. Ancak ağır işlerde çalışanlar en az bir ay dinlenmelidirler.

 • Ameliyat yeri fıtığı ameliyatı sonrası ne gibi komplikasyonlar görülebilir?

  Tüm ameliyatlarda olduğu gibi ameliyat yeri fıtığı ameliyatlarında da anestezi ve cerrahiye bağlı çevreye bağlı sorunlar yaşanabilir. Anestezi spinal yöntemle yapılmışsa bazı hastalarda baş ağrısı olabilir. Cerrahiye bağlı kanama, enfeksiyon, ağrı gibi sorunlar yaşanabilir. Uzun dönemde ise en önemli sorun fıtığın nüks etmesidir. Kasnak tekniği ile yapılan ameliyat yeri fıtığı ameliyatlarında ise bu sorunlar son derece düşüktür.

 • Hamilelikte ameliyat yeri fıtığı ameliyatı yapılır mı?

  Hayati bir risk söz konusu olmadıkça ameliyat yeri fıtığı ameliyatı doğum sonrasına bırakılmalıdır. Ancak sıkışan ameliyat yeri fıtıkları hem anne hem de bebek için riskli olduğu için en kısa sürede uygun teknikle ameliyat edilmelidir.

 • Yaşlılarda ameliyat yeri fıtığı ameliyatı yapılır mı?

  Kişi çok yaşlı ameliyat yeri fıtığı sorun çıkarmıyorsa izlenebilir. Ağrılı ameliyat yeri fıtığı ise en kısa sürede planlanarak ameliyat edilmelidir. Sıkışan ameliyat yeri fıtıkları ise hangi yaşta olursa olsun acil olarak ameliyat edilmelidir.

 • Ameliyat yeri fıtığı ameliyattan sonra tekrar eder mi?

  Ameliyat yeri fıtığı ameliyatlarından sonra tekrar etme ihtimali vardır. Cerrahın deneyimi ve kullandığı ameliyat tekniği nüks ihtimalini etkiler. Ancak bizim yıllardır uyguladığımız “Kasnak tekniği” sayesinde nüks neredeyse görülmemektedir.

 • Ameliyat yeri fıtığı ameliyatlarının fiyatı ne kadardır?

  Ameliyat yeri fıtığı ameliyatlarının fiyatı fıtığın tipine, ameliyat tekniğine ve ameliyatın yapılacağı hastaneye göre değişir.