ULUSAL BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

1) F.Ersöz, K.Özakay, E.Ayşan, 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi konferansı dahilinde "14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Radyolojik Tanısı Tümör Olup Lümeni Tama Yakın Tıkayan Rektit Olgusu", 135 pp., İstanbul,Türkiye, Eylül,1998 

2) S.Karahan, F.Ersöz, N.Derici, N.Gözcü, S.Bayrak, 5. Ulusal Endoskopik- Laparaskopik Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "Endoskopik Laparaskopik Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Laparoskopik Kolon Cerrahi Deneyimlerimiz", 34 pp., istanbul, Türkiye, Nisan-2002 

3) F.Ersöz, M.İ.Cansunar, H.Bektaş, T.Anuk, S.Karahan., 5. ulusal endoskopik-laparoskopik cerrahi kongresi konferansı dahilinde "Endoskopik Laparaskopik Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Pneumoperitoneum oluşturmada verres iğnesi tekniği ile modifiye Hasson tekniğinin karşılaştırılmas", 20 pp., İstanbul,Türkiye, Nisan 2002 

4) S.Karahan, F.Ersöz, H.Bektaş, T.Anuk, S.Bayrak., 5. ulusal endoskopik-laparoskopik cerrahi kongresi konferansı dahilinde "Endoskopik Laparaskopik Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Aksiller yaklaşım ile endoskopik tiroidektomi ( 2 olgu ).", 19 pp., İstanbul, Türkiye, Nisan 2002, 

5) S.Karahan, H.Bektaş, A.Başkent, F.Ersöz, AH.İsmailoğlu., 5. ulusal endoskopik- laparoskopik cerrahi kongresi konferansı dahilinde "Endoskopik Laparaskopik Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Özofagus leiomyomunun laparoskopik enükleasyonu ( olgu sunumu )", 24 pp., istanbul Türkiye, Nisan 2002 

6) S.Karahan, F.Ersöz, B.Karagöz, T.Anuk, Ş.Çolak., 5.Ulusal Endoskopik-Laparaskopik Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "Endoskopik Laparaskopik Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Laparaskopik Miles Operasyonu Deneyimlerimiz", 33 pp., İstanbul, Türkiye, Nisan 2002 

7) F.Ersöz, S.Bayrak, ME.Güneş, Ş.Çolak, N.Gözcü, E.Şentatar, İstanbul Meme Kanseri Konferansı konferansı dahilinde "Meme Hastalıkları Dergisi Özel Sayı" bildiri kitapçığındaki "Tekrarlayıcı Meme Apseleri ve Tüberküloz", 87 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül, 2003 

8) ME.Güneş, Ş.Çolak, F.Ersöz, S.Bayrak, N.Gözcü, E.Şentatar, İstanbul Meme Kanseri Konferansı konferansı dahilinde "Meme Hastalıkları Dergisi Özel sayı" bildiri kitapçığındaki "Meme Karsinomunun Mideye metastazı Nedeniyle Bir Olgu Sunumu", 88 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2003 

9) ME.Güneş, Ş.Çolak, S.Bayrak, F.Ersöz, N.Gözcü, E.Şentatar, 10.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "10.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Selülit ile Karşımıza Çıkan Kolon Tümörü", 95 pp., Antalya, Türkiye, Eylül 2003 

10) S.Sarı, ME.Güneş, M.Şener,H.Bektaş, N.Gözcü, B.Karagöz, F.Ersöz, T. Mutlu, VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Kitapçığı konferansı dahilinde "VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "İnce Barsak Obstrüksiyonu ve Fitobezoar", 75 pp., Antalya, Türkiye, Eylül 2007 

11) Ö.Özcan, ME.Güneş, S.Sarı, F.Ersöz, N.Gözcü, H.Bektaş, D. Altınok, S.Arıkan., 7. Medikal cerrahi endokrinoloji mezuniyet sonrası eğitim kursu konferansı dahilinde "7. Medikal cerrahi endokrinoloji mezuniyet sonrası eğitim kursu kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Tiroid kanserli hastalarda ameliyat öncesi İİAB sonuçlarıyla ameliyat sonrası patoloji sonuçlarının karşılaştırılması.", S.331 pp., Adana,Türkiye, Kasım 2008 

12) F.Ersöz, Ö.Özcan, ME.Güneş, S.Sarı, H.Bektaş, T.Mutlu, S.Arıkan., 7.Medikal cerrahi endokrinoloji mezuniyet sonrası eğitim kursu konferansı dahilinde "7.Medikal cerrahi endokrinoloji mezuniyet sonrası eğitim kursu Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Gastrik nöroendokrin tümör: olgu sunumu.", S.346 pp., Adana, Türkiye, Kasım 2008 

13) H.Bektaş, S.Sarı, ME.Güneş, N.Gözcü, F.Ersöz, T.Mutlu, E.Şentatar,M. Şener, Ulusal Cerrahi Kongresi kitapçığı konferansı dahilinde "Ulusal Cerrahi Kongresi kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "İki yıllık laparoskopik fıtık deneyimlerimiz", 118 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2008 

14) Ö.Özcan, F. Ersöz, ME.Güneş, N.Gözcü, D.Altınok, H.Bektaş, S.Arıkan., 7. Medikal cerrahi endokrinoloji mezuniyet sonrası eğitim kursu Kitapçığı konferansı dahilinde "7. Medikal cerrahi endokrinoloji mezuniyet sonrası eğitim kursu Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Tiroid ameliyatı yapılan 1615 olgunun analizi.", S.343 pp., Adana, Türkiye, Kasım 2008 

15) F.Ersöz, Ö.Özcan,S. Arıkan, H.Bektaş, E.Poyraz, E.Şentatar, Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008 Antalya konferansı dahilinde "Ulusal Cerrahi Kongresi 2008 Antalya" bildiri kitapçığındaki "Fournier gangren olgularımızın değerlendirilmesi", 45 pp., Antalya Türkiye, mayıs 2008 

16) F.Ersöz, S.Arıkan, H.Bektaş, Ö.Özcan, S.Sarı., XII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "XII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Açık LİS Tekniği İçin Anodermde Yapılan Kesinin Tipi: Anüse Dik mi Yoksa Paralel mi? Klinik Randomize Kontrollü Çalışma’", 237 pp., Antalya Türkiye, 2009 

17) F.Ersöz, Ö.Özcan, H.Bektaş, S.Sarı, S.Arıkan, Sözlü sunum konferansı dahilinde "9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Bikini Hattından Laparaskopik Kolesistektomi", 137 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009 

18) Ö.Özcan, N.Erdönmez, S.Arıkan, F.Ersöz, S.Sarı, N.Gözcü., XII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "XII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Bir Eğitim Hastanesindeki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik İncelemelerinin Analizi", . pp., Antalya Türkiye, Antalya 2009 

19) E.Ayşan, H.Bektaş, F.Ersöz, S.Sarı, A.Kaygusuz., 5. Cerrahi Araştırma Kongresi konferansı dahilinde "5. Cerrahi Araştırma Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Postoperatif Peritoneal Adezyonların Önlenmesinde Yeni ve Basit Bir Yaklaşım: Vizköz Sıvılar ile Yapılan Beş Çalışmanın Meta-Analizi’", . pp., Ankara,Türkiye, Aralık 2009 

20) H.Bektaş, S.Sari, K.Ozakay F. Ersoz , Koc O, Ozhan ö, Tunali V, 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Hastanemizde Yapılan 2112 ERCP Uygulamasının Değerlendirilmesi.", . pp., Antalya,2009, Ekim 2009 

21) F.Ersöz, D.Altınok, H.Bektaş, O.Koç, 9Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "sağ elli cerrah ile situs inversusu totalisli hastada laparaskopik kolesistektomi", . pp., Antalya Türkiye, Ekim 2009 

22) Ö.Özcan, S.Arikan, H.Bektas, F.Ersöz, D.Altınok, 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi nedenli komplikasyonların risk faktörlerinin belirlenmesi.", 108 pp., Antalya Türkiye, Ekim 2009 

23) H.Bektaş, T.Mutlu, S.Sarı, O.Koç, F.Ersöz, Ö.Özcan, ME.Güneş, 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Kasık fıtığı onarımında total ekstraperitoneal yöntem ile ağ örme onarım yöntemlarinin karşılaştırılması", 117 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009 

24) O.Koç, YS.Sarı, H.Bektaş, N.Derici, F.Ersöz, V.Tunalı, Periampuler bölge tümörlerinde pilor koruyucu panreatiko-duodenektomi deneyimimiz konferansı dahilinde "Ulusal Hepatikopankreatobilier Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Periampuler bölge tümörlerinde pilor koruyucu panreatiko-duodenektomi deneyimimiz", 44 pp., Bursa Türkiye, Kasım 2009 

25) Ö.Özcan, F.Ersöz, S.Arıkan, H.Bektaş, D. Altınok, 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Biliyer darlık şüphesi olan hastalarda tanısal ERCP ye göre MRCP nin etkinliğinin değerlendirilmesi", . pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009 

26) B.Herek, Ö.Özcan, F.Ersöz, S.Purisa, S.Arıkan, 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu konferansı dahilinde "8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Hastaların Tiroid İİAB Sonuçları ile Ameliyat Patolojilerinin Karşılaştırılması", 31 pp., Kuşadası, Türkiye, Kasım, 2009 

27) Ayşan E, Bektaş H, Ersöz F. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-24 mayıs 

2009 ANTALYA SB34., XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Postoperatif peritoneal adezyonların önlenmesinde soya yağının etkinliği", 34 pp., Ankara, Türkiye, Mayıs 2009 

28) E.Ayşan,H.Bektaş,F Ersöz,G.ErdemHug. , XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Deneysel karaciğer travma modelinde, Ankaferd Blood Stopper’in kanama dudurucu etkinliği", P128 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2009 

29) Ö.Özcan, N.Erdönmez, S.Arıkan, F.Ersöz, S.Sarı, N.Gözcü., XII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "XII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongre kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Bir Eğitim Hastanesindeki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik İncelemelerinin Analizi", P pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2009 

30) O.Koç, YS.Sarı, H.Bektaş, G.Üzüm, F.Ersöz, M.Aslan, V.Tunalı, Poster sunumu konferansı dahilinde "17. Ulusal Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Tanısı ve tedavisi güç bir hastalık; ‘Nesidioblastosis", Elektronik sayfa pp., Ankara / Türkiye, Mayıs 2010 

31) G.Çıtlak, N.Şahbaz, O.Ağcaoğlu, S.Sarı, F.Ersöz, A.Salmaslıoğlu, S.Özarmağan, Y.Erbil., 17. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "17. Ulusal Cerrahi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Papiller Tiroid Kanseri Lenf Nodu Metastazında Tiroglobulin Washout Tekniği İnce İğne Aspirasyon Biopsisinden Güvenilir Midir?", . pp., Ankara, Türkiye, Mayıs 2010 

32) O.Ağcaoğlu, F.Ersöz, S.Sarı, G.Çıtlak,A.Salmaslıoğlu, I.Adalet, Y.Erbil, 9. Medikal‐Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu konferansı dahilinde "9. Medikal‐Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu" bildiri kitapçığındaki "İkincil Boyun Girişimlerinde Paratiroid Lezyonlarının Gama Prob Yardımıyla Çıkartılması", . pp., Antalya,Türkiye, Aralık, 2010 

33) G.Çıtlak, N.Şahbaz, A.Salmaslıoğlu, Y.Erbil, F. Ersöz, S.Sarı, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "17. Ulusal Cerrahi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Papiller tiroid kanseri lenf nodu metastazında tiroglobulin ölçüm tekniği güvenilirmidir", . pp., Ankara,Türkiye, Mayıs 2010 

34) G.Sarıçam, O.Ağcaoğlu, F.Ersöz, S.Sarı, B.Kılıç, A.Salmaslıoğlu, Y.Erbil, S.Özarmağan, 9. Medikal‐Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim konferansı dahilinde "9. Medikal‐Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim" bildiri kitapçığındaki "Retrosternal Guatrda Tiroid Doku Dansitesinin Sternotomi Gereksinimini", . pp., Antalya,Türkiye, Aralık 2010 

35) S.Çulcu, S.Arıkan, S.Sarı, N.Gözcü, F.Ersöz, B.Doğan, D.Altınok, ME.Güneş., 17. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "17. Ulusal Cerrahi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "İleostomi Kapatılması Uygulanan Hastaların Retrospektif Analizi’", . pp., Ankara,Türkiye, mayıs 2010 

36) B.Herek, S.Arıkan, Ö.Özcan, S.Sarı, F.Ersöz, B.Doğan, H.Aslanhan, S.Çulcu, Ö.Kesmezacar., 17. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "17. Ulusal Cerrahi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Kronik Lenfositik Tiroidit ile Tiroid Kanserleri Arasındaki İlişki’", . pp., Ankara,Türkiye, Mayıs 2010 

37) S.Sarı, F.Ersöz, ME.Güneş, N.Gözcü, D.Altınok, S.Arıkan., 17. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "17. Ulusal Cerrahi Kongresi kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Akut Batın Sendromunun Nadir Bir Nedeni: Falsiform Ligament Hematomu", . pp., Ankara,Türkiye, Mayıs,2010 

38) E.Sivrikoz, F.Ersöz, S.Sarı, B.Kılıç, N.Çolak, D.Yılmazbayhan, Y. Kapran, Y.Erbil, S. Özarmağan., 9. Medikal‐Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu konferansı dahilinde "9. Medikal‐Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu" bildiri kitapçığındaki "Akciğer ve Timik Endokrin Karsinomun Tiroid Bezine Metastazı: Olgu Sunumları", . pp., Antalya, Türkiye, Aralık 2010 

39) Ö.Özcan, F.Ersöz, S.Arıkan, H.Bektaş., 17. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "17. Ulusal Cerrahi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "ERCP sonrası asendan kolanjit gelişimi.", . pp., Ankara, Türkiye, Mayıs 2010 

40) F.Ersöz, O.Ağcaoğlu, S.Sarı, .Salmaslıoğlu,E.Sivrikoz, Y.Erbil, S.Özarmağan, 9. Medikal‐Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu konferansı dahilinde "9. Medikal‐Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu" bildiri kitapçığındaki "Adrenalektomi Uygulanan Hastalarda Retroperitoneal Yağlı Alan Ölçümünün Metabolik Sendrom Saptanmasındaki Tahmini Değeri", . pp., Antalya,Türkiye, Aralık 2010 

41) F.Ersöz, N.Çolak, Y.Erbil, G.Karaman, D.Salim Uymaz, Ö.Soyluk, F.Aral., 9. Medikal‐Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu konferansı dahilinde "9. Medikal‐Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu" bildiri kitapçığındaki "Lityum Kullanımına Bağlı Primer Hiperparatiroidizm.", . pp., Antalya, Türkiye, Aralık 2010 

42) D.Altınok, A.Arıkan, S.Sarı, F.Ersöz, S.Çulcu, ME.Güneş., 17. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "17. Ulusal Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesindeki Son İki Yıldaki Kist Hidatik Operasyonu Sonrası ERCP Gereksinimi ve Komplikasyonları", . pp., Ankara,2010, Mayıs,2010 

43) O.Ağcaoğlu, S.Sarı, F.Ersöz, B.Kılıç, G.Çıtlak, K.Işık, Y.Erbil, S.Özarmağan, 9. Medikal‐Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu konferansı dahilinde "9. Medikal‐Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu" bildiri kitapçığındaki "Retrosternal Guatrlarda Kanser Sıklığı.", . pp., Antalya, Türkiye, Aralık 2010 

44) S.sarı, F.Ersöz, ME.Güneş,N.Gözcü, S.Arıkan, 10.Ulusal laparaskopik Endoskopik Kongresi konferansı dahilinde "10.Ulusal laparaskopik Endoskopik Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "ERCP nin Nadir Bir Komplikasyon:Pnömomedistaniom, Pnömothoraks,Pnomoretroperitoneum ve Masif cilt altı amfizemi", P.33 pp., İstanbul, Türkiye, Nisan 2011 

45) Koç O, Sarı YS, Bektaş H, Üzüm G, Ersöz F, Aslan M, Tunalı V.Tanısı ve tedavisi güç   bir hastalık; ‘Nesidioblastosis’.17. Ulusal Cerrahi Kongresi 2010 ANKARA, Poster


46) Ayşan E, Bektaş H, Ersöz F, Sarı S, Kaygusuz A. Postoperatif peritoneal adezyonların önlenmesinde yeni ve basit bir yaklaşım. Visköz sıvılar ile yapılan beş çalışmanın   meta-analizi. 5. Cerrahi Araştırma Kongresi 10-12 Aralık 2009 ANKARA


47) Koç O, Sarı YS, Bektaş H, Üzüm G, Ersöz F, Tunalı V. Pilor koruyucu panreatiko- duodenektomide uyguladığımız yeni anastomoz tekniğinin güvenirliliği: 37 hastada deneyimimiz. 9. Ulusal Hepatikopankreatobilier Cerrahi Kongresi 12-15 Kasım  2009   BURSA P-43


48) Koç O, Sarı YS, Bektaş H, Derici N, Ersöz F, Tunalı V. Periampuler bölge tümörlerinde pilor koruyucu panreatiko-duodenektomi deneyimimiz: 37 olgu.  Ulusal Hepatikopankreatobilier Cerrahi Kongresi 12-15 Kasım 2009 BURSA P-44


49) Ersöz F, Özcan Ö, Bektaş H, Sarı S, Arıkan S. Bikini hattından laparoskopik  kolesistektomi. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009 ANTALYA V12, S: 137


50) Bektaş H, Mutlu T, Arıkan S, Özcan Ö, Ersöz F, Güneş ME, Purisa S. Kasık fıtığı   onarımında total ekstraabdominal preperitoneal ( TEP ) yöntem ile ağ örme onarım (Maloney Darn ) yöntemlerinin karşılaştırılması. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009 ANTALYA S:117


51) Özcan Ö, Ersöz F, Arıkan S, Bektaş H, Gökçe HA, Altınok D, Purisa S. Bilier darlık şüphesi olan hastalarda tanısal ERCP’ye göre MRCP’nin etkinliğinin değerlendirilmesi. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009 ANTALYA S: 108


52) Özcan Ö, Arıkan S, Bektaş H, Ersöz F, Gözcü N, Purisa S, Altınok D. Endoskopi retrograd kolanjiopankreatografi nedenli komplikasyonların risk faktörlerinindeğerlendirilmesi. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009 ANTALYA P96, S:187


53) Bektaş H, Sarı YS, Özakay K, Ersöz F, Koç O, Gökçe HA, Tunalı V, Erkan E.  Hastanemizde yapılan 2112 ERCP uygulamasının değerlendirilmesi. 9. Ulusal  Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009 ANTALYA P98, S:188


54) Bektaş H, Sarı YS, Koç O, Ersöz F, Özcan Ö, Özakay K, Tunalı V. Özofagus  kanserlerinin eredikasyonunda ve akut kanamaların tedavisinde endoskopik band ligasyonunun etkinliği. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31  Ekim 2009 ANTALYA P99 S: 188-189

55) Ersöz F, Altınok D, Bektaş H, Koç O, Özcan Ö, Güneş ME, Gözcü N. Sağ elli cerrah  ile situs inversus totalisli hastada laparoskopik kolesistektomi. 9. Ulusal Endoskopik  Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009 ANTALYA P25, S:153


56) Ayşan E, Bektaş H, Ersöz F. Postoperatif peritoneal adezyonların önlenmesinde soya yağının etkinliği. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-24 mayıs  2009 ANTALYA SB34.


57) Ersöz F, Arıkan S, Bektaş H, Özcan Ö, Sarı S. Açık LİS tekniği için anodermde yapılan kesinin tipi: Anüse dik mi yoksa parelel mi? Klinik randomize kontrollü çalışma. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-24 mayıs 2009 ANTALYA P05.


58) Ayşan E, Bektaş H, Ersöz F. Postoperatif peritoneal adezyonların önlenmesinde keten yağının etkinliği. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-24 mayıs 2009 ANTALYA P65.


59) Ayşan E, Bektaş H, Ersöz F, Gülben Erdem Hug. Deneysel karaciğer travma modelinde, Ankaferd Blood Stopper’in kanama dudurucu etkinliği. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-24 mayıs 2009 ANTALYA P128.

60) Özcan Ö, Güneş ME, Sarı S, Ersöz F, Gözcü N, Bektaş H, Altınok D, Arıkan S. Tiroid      kanserli hastalarda ameliyat öncesi İİAB sonuçlarıyla ameliyat sonrası patoloji sonuçlarının karşılaştırılması. 7. Medikal cerrahi endokrinoloji mezuniyet sonrası  eğitim kursu 27-30 Kasım 2008 ADANA S:331. 

61) Özcan Ö, Ersöz F, Güneş ME, Gözcü N, Altınok D,  Bektaş H, Arıkan S. Tiroid     ameliyatı yapılan 1615 olgunun analizi. 7. Medikal cerrahi endokrinoloji mezuniyet sonrası eğitim kursu 27-30 Kasım 2008 ADANA, Kongre özet kitabı S:343.

62) Ersöz F, Özcan Ö, Güneş ME, Sarı S, Bektaş H, Mutlu T, Arıkan S. Gastrik  nöroendokrin tümör: olgu sunumu. 7. Medikal cerrahi endokrinoloji mezuniyet   sonrası eğitim kursu 27-30 Kasım 2008 ADANA, Kongre özet kitabı S: 346.

63) Bektaş H, Sarı S, Güneş M.E, Gözcü N, Ersöz F, Mutlu T, Şentatar E, Şener M. İki yıllık laparoskopik fıtık deneyimlerimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008   ANTALYA, Kongre özet kitabı S:118.

64) Ersöz F, Özcan Ö, Arıkan S, Bektaş H, Poyraz B, Şentatar E. Fournier gangreni olgularımızın değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008 Antalya,Kongre özet kitabı S:45.

65) Sarı S, Güneş ME,  Şener M,  Bektaş H, Gözcü N, Karagöz B, Ersöz F, Mutlu T.: İnce Barsak Obstrüksiyonu ve Fitobezoar. VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-8 Eylül 2007 ANTALYA, Kongre özet kitabı S:75.

66) Karahan S, Bektaş H, Başkent A, Ersöz F, İsmailoğlu A.H. Özofagus  leiomyomunun laparoskopik enükleasyonu ( olgu sunumu ). 5. ulusal endoskopik-  laparoskopik cerrahi kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul, S:24

67) Ersöz F, Cansunar M.İ, Bektaş H, Anuk T, Karahan S. Pneumoperitoneum  oluşturmada verres iğnesi tekniği ile modifiye Hasson tekniğinin karşılaştırılması. 5. ulusal endoskopik-laparoskopik cerrahi kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul, S: 20

68) Karahan S, Ersöz F, Bektaş H, Anuk T, Bayrak Ş. Aksiller yaklaşım ile endoskopik   tiroidektomi ( 2 olgu ). 5. ulusal endoskopik-laparoskopik cerrahi kongresi 22-25  Nisan 2002, İstanbul, S: 19