Fıtık ameliyatlarında kasnak tekniği

Toplumda sık görülen ve önemsenmeyen hastalıklarından biri olan fıtık doğru teknikle ameliyat edilmediği taktirde tedavisi daha güç ve çok daha önemli sorunlara neden olan bir hastalığa dönüşür. Dolayısıyla ilk fıtık ameliyattın hangi teknikle yapılacağı hastalığın seyrini son derece etkiler.

İçindekiler
Kasnak tekniği nedir?

Karın duvarı fıtıkları karın içi organları özellikle bağırsakların zayıf bir karın duvarı kısımdan cilt altına doğru çıkması halidir. Fıtık aslında karın duvarında oluşan bir delik anlamına da gelir. Fıtık ameliyatında amaç bu deliği bir daha açılmamak üzere kapatabilmektir. Karın duvarı fıtıklarında oluşan fıtık deliğini kapatmak için ameliyatlarda genellikle yapay bir yama kullanılır. Ameliyatın başarısını belirleyen ana faktör ise yamanın nasıl uygulandığıdır. Kasnak tekniği fıtık ameliyatında kullanılan yapay yamaların uygulanma yöntemlerinden biridir. 

Kasnak tekniği hangi tür fıtıkların tedavisinde uygulanır?

Kasnak tekniği göbek fıtığı, ameliyat ya da kesi yeri fıtıkları ve kasık fıtığı gibi karın duvarında oluşan tüm fıtıkların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Kasnak tekniği mide fıtığı, bel ve boyun fıtıklarının tedavisinde kullanılmaz. 

Kasnak tekniğinin avantajları nedir?

Günümüzde fıtık cerrahisi yapan cerrahların hemen hepsi çok küçük fıtıklar dışında sentetik yama kullanmayı tercih ederler.  Sentetik yama kullanımında ki asıl amaç fıtığın tekrarlama olasılığını en aza indirmektir. Öte yandan “her ne pahasına olursa olsun fıtık tekrar etmesin” düşüncesi yama kullanımına bağlı ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Örneğin laparoskopik göbek fıtığı ameliyatında sentetik yama karın duvarının en iç tabakasının altına yerleştirilir. Ancak bu durumda fıtık yerini kapatan yama ince bağırsaklarla temas eder.  İnce bağırsaklar ile temas eden sentetik yamalar ise ileride bağırsak yapışıklığı, bağırsak delinmesi, bağırsak tıkanması gibi çok ciddi ve ölümcül komplikasyonlara yol açabilir. Bu tehlike yüzünden çok gerekmedikçe biz fıtık ameliyatlarını laparoskopik veya robotik yöntemle yapmayı tercih etmiyoruz.

Açık cerrahi yöntemde sentetik yama uygulamamız klasik açık cerrahi ile uygulanan yöntemden tamamen farklıdır. Bizim tekniğimizde fıtık deliğini kapatmak için uyguladığımız yama asla ince bağırsaklar ile temas etmez. Aynı zamanda yama en sağlam çevre dokuya makine dikişi gibi güçlü bir şekilde tutturulur. Uygulama tamamlandığı zaman sentetik yama adeta bir kasnak gibi göründüğü için yöntemi “kasnak tekniği” olarak tarif ettik. Kasnak tekniği sayesinde şimdiye kadar tedavi ettiğimiz yüzlerce fıtık hastasının hiçbirinde nüks saptamadık. Kasnak tekniğinde yama gerilimi olmadığı için  hastalar neredeyse ağrı da hissetmez. Fıtıklar çok büyük boyutlara ulaşsalar bile kasnak tekniği sayesinde kolay ve güvenli biçimde tedavi edilebilirler.

Sonuç olarak fıtık tedavisinde kasnak tekniğinin en önemli avantajları şunlardır:

Ø  Kasnak tekniği sayesinde sentetik yama asla ince bağırsaklarla temas etmez

Ø  Kasnak tekniği sayesinde İnce bağırsak yapışıklığı, tıkanması ve delinmesi gibi ölümcül olabilecek komplikasyonlar görülmez

Ø  Kasnak tekniği sayesinde sentetik yama çevre dokulara çok güçlü tutturulduğu için fıtık tekrar etmez

Ø  Kasnak tekniği sayesinde sentetik yama gerilimsiz uygulandığı için ameliyat sonrası ağrı çok az hissedilir

Ø  Kasnak tekniği sayesinde çok büyük fıtıklar bile kolaylıkla tedavi edilebilir

Kasnak tekniğinin dezavantajı nedir?

Herhangi bir ameliyat tekniği ne kadar iyi olursa olsun hastaya ait sorunlar dışlandığı zaman sonucu asıl belirleyen ameliyatı yapan cerrahın deneyimidir. Dolayısıyla aynı kumaş her terzinin elinde farklı şekilde çıkar. O yüzden önemli olan cerrahın beceri ve öngörüsüdür. Yıllardır karın duvarı fıtıklarının tedavisi konusunda ki deneyim, bilgi ve becerimiz kasnak tekniği ile ameliyat ettiğimiz hiçbir hastamızda dezavantaj olabilecek herhangi bir sorun meydana gelmediğini göstermiştir. 

Sık Sorulan Sorular

 • Kasnak tekniği ne demektir?

  Kasnak tekniği karın fıtıklarının tedavisi için kullanılan bir ameliyat yöntemdir

 • Kasnak tekniği nasıl yapılır?

  Kasnak tekniği sentetik yama ile fıtık olan yerin tedavisi için yapılır. Diğer fıtık ameliyatlarından farkı yamanın benzersiz uygulanma şeklidir.

 • Kasnak tekniği ile bel fıtığı tedavisi yapılır mı?

  Kasnak tekniği bel ve boyun fıtıklarının ameliyatlarında uygulanmaz.

 • Kasnak tekniği kapalı ameliyat yöntemi ile mi yapılır?

  Hayır, kasnak tekniği açık yöntemle yapılır?

 • Göbek fıtığı kasnak tekniği ile ameliyat edilebilir mi?

  Tüm karın fıtıkları gibi göbek fıtığı da kasnak tekniği ile ideal şekilde tedavi edilebilir.

 • Kasık fıtıkları kasnak tekniği ile ameliyat edilir mi?

  Femoral fıtık hariç diğer kasık fıtıkları kasnak tekniği ile ameliyat edilebilir.

 • Çok büyük büyük fıtıklar kasnak tekniği ile ameliyat edilir mi?

  Kasnak tekniği çok büyük fıtıkların tedavisi için de güvenle uygulanabilen bir ameliyat yöntemidir.

 • Neden kasnak tekniği ile fıtık ameliyat olmalıyım?

  Çünkü doğru uygulanan kasnak tekniği sayesinde sentetik yama ince bağırsaklarla asla temas etmediği için bağırsak yapışıklığı, tıkanması ve delinmesi gibi sorunlar meydana gelmez. Fıtık bir daha nüks etmez, yama yerinde gerilim olmadığı için ağrı çok az hissedilir.

 • Fıtık ameliyatımı kasnak tekniği ile olursam kaç gün hastanede yatarım?

  Kasnak tekniği ile fıtık ameliyatı ameliyat olan hastalarımız genellikle bir gece hastanede kaldıktan sonra taburcu edilebiliyorlar.

 • Fıtık ameliyatı fiyatı kasnak tekniği ile artıyor mu?

  Fıtık ameliyatının fiyatı fıtığın tipine, ameliyat yapılacak hastaneye ve cerrahın deneyime göre değişir. Kasnak tekniğinde ameliyat maliyeti artmadığı için fiyatlar güncel kalır.